Redovni program

U Dječjem vrtiću „Vrapčić“ provodi se redovni 10-satni program namijenjen djeci od navršene prve godine do polaska u školu.

Provodi se kroz cjelodnevni jaslički i vrtićki program.

Program je temeljen na suvremenim humanističko-razvojnim pristupima usmjerenih na dijete u kojem utječemo na sve aspekte djetetova razvoja: tjelesnom, intelektualnom i socijalnom.

Karakteristike redovnog programa:
 • holistički i humanistički pristup
 • življenje prava djeteta
 • stvaranje poticajnog okruženja
 • prepoznavanje i zadovoljavanje potreba i interesa djece
 • kontinuirano unapređivanje odgojno-obrazovnog rada
 • briga o zdravstvenom stanju,prehrani i sigurnosti djece
 • razvijanje partnerskih odnosa s roditeljima
 • suradnja s društvenom zajednicom

Rano učenje engleskog jezika

Ciljevi i zadaće kojie se odnose na usvajanje engleskog jezika:
 • razvijati motivaciju i pozitivan odnos spram učenja stranog jezika
 • upoznati se s izgovorom i intonacijom engleskog jezika
 • razvijati izričaj na engleskom jeziku
 • slušati s razumijevanjem
 • upoznati se s elementima druge kulture
 • razvijati toleranciju prema drugim kulturama
 • stjecati sigurnost i samopouzdanje u izražavanju na engleskom jeziku

Rano učenje talijanskog jezika

Ciljevi i zadaće kojie se odnose na usvajanje talijanskog jezika:
 • razvijati motivaciju i pozitivan odnos spram učenja stranog jezika
 • upoznati se s izgovorom i intonacijom talijanskog jezika
 • razvijati izričaj na talijanskom jeziku
 • slušati s razumijevanjem
 • upoznati se s elementima druge kulture
 • razvijati toleranciju prema drugim kulturama
 • stjecati sigurnost i samopouzdanje u izražavanju na talijanskom jeziku
U DV “Vrapčić” djeca uče aktivno i kroz igru u sljedećim vrstama aktivnosti :

Raznovrsne igre: funkcionalne, simboličke, konstruktivne, društvene i dr.,
Životno-praktične i radne aktivnosti: usvajanje kulutrnih i higijenskih navika, samozbrinjavanje, samoposluživanje, izrada igračaka, njega biljaka i životinja, kućni poslovi…
Istraživačko-spoznajne aktivnosti: promatranje prirode, šetnje, posjeti, manipuliranje s predmetima i istraživanje, otkrivanje i jednostavno eksperimentiranje, praktično i verbalno rješavanje problema , namjerno učenje i vježbanje postupka, pravila i dr.,
Aktivnosti izražavanja i stvaranja: crtanje, slikanje, modeliranje, građenje, plesanje, pjevanje, gluma i dr.,
Umjetničko promatranje: slušanje, interpretacija umjetničkih tvorevina (priča, pjesama, slikovnica…),
Specifične aktivnosti s kretanjem: tjelesno vježbanje, pokretne igre i ostali prirodni oblici kretanja,
Društveno-zabavne aktivnosti: druženje djece, proslave rođendana, svečanosti, obilježavanje različitih manifestacija i dr.

 

Aktivnosti se planiraju i provode prema potrebama i interesu djece i potiču razvoj djeteta po razvojnim područjima:
 • psihomotorni razvoj
 • socio-emocionalni razvoj
 • spoznajni razvoj
 • razvoj govora,komunikacije i stvaralaštva

 

Tijekom pedagoške godine odgojno-obrazovni rad obogaćujemo sljedećim sadržajima :
 • kazališne i glazbene predstave-u vrtiću i izvan vrtića
 • stalne izložbe dječjih radova
 • organiziramo posjete u obližnju knjižnicu, školu, različite obrte i ostale interesantne lokacije u blizini vrtića
 • izleti
 • priključujemo se brojnim projektima
 • organiziramo edukativne i stvaralačke radionice za djecu i roditelje